Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 269

Tổng lượt truy cập: 702.369

  1. Trình tự thực hiện :

            - Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công.

            - Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp và chuyển Sở LĐ-TB và XH.

            - Bước 3.  Sở LĐ-TB và XH tiếp nhận, xử lý và lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

            Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận thỏa ước lao động tập thể,  nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì Sở Lao động - TB và XH có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

            Bước 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp (nếu có).

            2. Cách thức thực hiện : Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị).

            3. Thành phần, số lượng hồ sơ : 01 bản thỏa ước lao động tập thể.

   4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Người sử dụng lao động.                                                                  

            5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Lao động - TB và XH.

            6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.                     

            7. Phí, lệ phí : Không.

            8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không

            9. Yêu cầu, điều kiện: Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.

            10. Căn cứ pháp lý:

            - Bộ Luật Lao động năm 2012;

            - Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video