Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 226

Tổng lượt truy cập: 702.326

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày gửi văn bản đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ tất toán khoãn ký quỹ cho doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh;  

- Địa chỉ: 22 - Trần Hưng Đạo – thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị tất toán tài khoãn ký quỹ;

- Bản báo cáo về việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản đề nghị ngân hàng thương mại tất toán khoãn ký quỹ cho doanh nghiệp.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT- BLĐTBXH-NHNNVN  ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video