Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 346

Tổng lượt truy cập: 698.877

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 1. Trình tự thực hiện :

- Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận, cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người sử dụng lao động và chuyển Sở LĐ-TB và XH.

          - Bước 3.  Sở LĐ-TB và XH tiếp nhận, xử lý.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động - TB và XH có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

          - Bước 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp (nếu có).

          2. Cách thức thực hiện : Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị).

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

          * Thành phần hồ sơ: Nội quy lao động.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Người sử dụng lao động.                                                                  

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Lao động – TB và XH

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động hoặc công văn yêu cầu sửa đổi nội dung của nội quy lao động.

          8. Phí, lệ phí : Không có.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không quy định.

          10. Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

          11. Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

- Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video