Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 381

Tổng lượt truy cập: 698.912

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến của ông Nguyễn Đức An, hiện ở huyện Triệu Phong hỏi như sau:

Tôi sinh năm 1965, là con của liệt sĩ, hiện nay hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập thấp. Năm 2022, tôi bị tai biến liệt một bên, tay chân hoạt động rất khó khăn và đã được UBND xã công nhận là người khuyết tật nặng, được hưởng trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng. Xin hỏi tôi có được làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ hay không?

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 125 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định :

“Trường hợp thân nhân là con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, kể từ tháng Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.”

Như vậy, trường hợp của ông Nguyễn Đức An nếu đã được UBND xã cấp Giấy xác nhận là người khuyết tật nặng và bảo đảm đủ điều kiện quy định như nêu trên thì được làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.

Về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi với thân nhân liệt sĩ được quy định tại Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ./.

                                                                                                                                  Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video