Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 124

Tổng lượt truy cập: 690.755

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn năm 2023-2025, Công văn số 907/CVL-QLLĐ ngày 05/9/2023 của Cục Việc làm về hướng dẫn thực hiện hoạt động quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong 03 ngày 19 đến 21 tháng 9 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai 03 Hội nghị hướng dẫn triển khai quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 tại 03 cụm cho các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Loan – Trưởng phòng LĐ-VL phát biểu khai mạc và triển khai kế hoạch

Dự hội nghị có hơn 250 đại biểu là đại điện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Lao động – Việc làm của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; đại điện lãnh đạo UBND và cán bộ làm công tác Lao động –Thương binh và Xã hội của 125 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị hướng dẫn triển khai quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 nhằm thu thập thông tin cơ bản của người lao động, trình độ, tình trạng việc làm, thất nghiệp, quan hệ lao động, tham gia bảo hiểm xã hội và xây dựng cơ sở dữ liệu thực hiện quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

Việc triển khai quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh là một hoạt động quan trọng nhằm góp phần xác định thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường lao động trên địa bàn tỉnh hằng năm, làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực; hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

                            Trần Bình Hải

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video