Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 125

Tổng lượt truy cập: 690.756

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, được sự đồng ý của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Tổ chức Plan, ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 và tập huấn giảng viên nguồn về nghiệp vụ công tác bình đẳng giới.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Ủy Ban Quốc gia Vì Sự tiến bộ của phụ nữ; Đồng chí Mai Thức - UVBTVTU, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Đồng chí  Phan Văn Linh – TUV, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Vì Sự tiến bộ của phụ nữ  tỉnh; đại diên lãnh đạo các Sở Ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, thành viên Ban Vì Sự tiến bộ của phụ nữ  tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố...

Đồng chí  Phan Văn Linh – TUV, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Vì Sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các Sở ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh nên công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng có những bước chuyển mới tích cực, dần trở thành nội dung quan trong triển khai hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Với 7 mục tiêu và 30 chỉ tiêu cùng các nhóm giải pháp cụ thể được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh nên công tác bình đẳng giới và VSTBCPN hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trên nhiều lĩnh vực như giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, văn hóa. Mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt nên tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp ngày càng tăng. Vị trí của người phụ nữ đang từng bước được nâng lên. Chính quyền các cấp tiếp tục tạo mọi điều kiện để phụ nữ thực hiện các quyền cơ bản và phát huy vai trò của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt đối với phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

       Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới và VSTBCPN trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập: Nhận thức về công tác bình đẳng giới và VSTBCPN trong một bộ phận cán bộ các cấp các ngành chưa sâu, việc triển khai Luật Bình đẳng giới vẫn chưa đồng bộ, rộng khắp; Tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, tình trạng xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em gái vẫn diễn ra nhiều nơi. Tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa còn diễn ra khá phổ biến…Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thực hiện hết trách nhiệm và vai trò của mình. Đội ngủ làm công tác bình đẳng giới và VSTBCPN ở cơ sở còn ít được bồi dưỡng tập huấn nâng cao nghiệp vụ ...

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá lại thực trạng công tác bình đẳng giới trên trên địa bàn tỉnh cần giải quyết, định hướng thực hiện, triển khai năm 2018; nhìn nhận, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong thời gian qua, những việc đã làm được, chưa làm được; những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2018 và thời gian tới.

          Đồng thời, với hai ngày tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ đã mang lại nhiều kiến thức nghiệp vụ bổ ích cho các đại biểu trong việc tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBCPN tại đơn vị, địa phương.

                                                                                   Ái Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video