Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 358

Tổng lượt truy cập: 698.889

Ngày 10/8/2017, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đi cùng Đoàn còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, cục của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội... Về phía tỉnh, có sự tham dự của đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đồng chí Phan Văn Linh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các đồng chí  thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, dân số nữ Quảng Trị chiếm 50,82% dân số toàn tỉnh (313.413 nữ/616.712 tổng dân số), trong số đó lao động nữ trong độ tuổi là 160.862 người chiếm 51,33% tổng số lao động trong toàn tỉnh.

        Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới ngày càng được nâng lên. 

        Nhằm cụ thể hóa Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị "về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện.

          Thực hiện Quyết định sô 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 28/2/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

        Thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu trong lĩnh vực chính trị tại Kế hoạch hành động thực hiện B́nh đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị như: tập huấn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và cán bộ nữ trong quy hoạch; tham mưu UBND tỉnh ban hành một số chính sách riêng đối với cán bộ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; Xây dựng chuyên mục phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2020…

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ nữ theo Nghị quyết số 12/NQ - HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh ”Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020”.

Nhìn chung ở mỗi cấp, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND tăng sau mỗi nhiệm kỳ, nhất là ở cấp cơ sở. Hàng năm, thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức kiểm tra, thanh tra giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

 Các hoạt động quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới được tổ chức thường xuyên, hiệu quả. Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm thực hiện với việc triển khai dự án phòng chống kết hôn sớm trên địa bàn các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, xây dựng và duy trì mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại bạo lực gia đình trên cơ sở giới” tại xã Tà Long (huyện Đakrông), mô hình “Sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại 5 xã của huyện Triệu Phong…

          Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã giải trình làm rõ các nội dung đoàn kiểm tra quan tâm như việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cho hoạt động bình đẳng giới hàng năm, về công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh; về thực trạng bất bình đẳng giới trong phân công lao động và thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về vai trò của Hội LHPN tỉnh trong thực hiện bình đẳng giới…Đồng thời cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất như việc thống nhất về bộ máy tổ chức biên chế về bình đẳng giới từ Trung ương đến cơ sở; Đề nghị các bộ ngành chức năng chỉ đạo các địa phương thực hiện tách biệt các chỉ tiêu về giới trong công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành mình. Hỗ trợ thêm các mô hình, chương trình dự án lồng ghép giới cho cơ sở, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực.Đặc biệt quan tâm đến các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 

           Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, thực hiện được nhiều chương trình, kế hoạch liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, công tác cán bộ nữ…Công tác tuyên truyền, truyền thông có nhiều cách làm mới, hiệu quả.

          Đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh cần quan tâm khắc phục những mặt hạn chế như báo cáo đã chỉ rõ, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp về công tác bình đẳng giới; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới để có các giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.

          Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới theo các văn bản của Đảng, Nhà nước đã ban hành; chú trọng phát hiện quy hoạch, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển đội ngũ cán bộ nữ, làm tốt công tác nhân sự để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đến các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân.

          Về các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận để đưa vào báo cáo trình Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ xem xét giải quyết.

 

                                                                                                    Ái Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video