Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 93

Tổng lượt truy cập: 717.743

          Thực hiện Kế hoạch số 36 - KH/ĐUK ngày 30/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025. Nhờ làm tốt việc quán triệt triển khai, đến nay, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH đã hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội,  đảm bảo nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ II nhiệm kỳ 2022 - 2025

Theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH đã ban hành Kế hoạch số 20 - KH/ĐU ngày 06/4/2022 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng thời, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện.

          Trước khi chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ đại trà, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã chọn Chi bộ Nghiệp vụ II là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Nhờ có sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy Sở và sự chuẩn bị tích cực của Chi bộ được lựa chọn làm điểm nên Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đáp ứng yêu cầu.

         Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cho ý kiến tổ chức Đại hội tại tất cả các Chi bộ còn lại và đến nay, 8/8 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã bầu ra 19 đồng chí tham gia Chi ủy, giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ bảo đảm về số lượng theo quy định. Trong đó có: 13 đồng chí tái cử; 6 đồng chí trúng cử lần đầu; 100% đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ đều đồng thời là cấp Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Nhân sự được giới thiệu tham gia vào Chi bộ Khóa mới bảo đảm về mặt cơ cấu, tiêu chuẩn, có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, yêu cầu về năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Trong đó, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 4 đồng chí; đại học 15 đồng chí; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 6 đồng chí; trung cấp 13 đồng chí; cán bộ nữ 4 đồng chí (đạt trên 21%).

Nhìn chung, công tác chỉ đạo Đại hội được thực hiện quyết liệt, có sự đổi mới đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình tổ chức; Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời từ khâu chuẩn bị đến công tác tổ chức Đại hội của các Chi bộ; việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thực hiện trước Đại hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu nhân sự của các Chi bộ; công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được các Chi bộ thực hiện nghiêm túc, được đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến trước, trong Đại hội đã góp phần nâng cao chất lượng các nội dung; công tác bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư đảm bảo đúng quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng; công tác tuyên truyền Đại hội được chú trọng gắn với việc phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành; công tác trang trí khánh tiết đảm bảo tính trang nghiêm, tiết kiệm, theo đúng hướng dẫn.

Việc hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các Chi bộ Đảng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.                                                                                                                     

                                     Nguyễn Trường An

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video