Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 438

Tổng lượt truy cập: 710.507

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tổ chức, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Chỉ sau vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet, hồ sơ đăng ký đã được gửi tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tra cứu thông tin về thủ tục, tình trạng hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ngoài việc tổ chức, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà người sử dụng còn nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi qua đường bưu điện, người sử dụng sẽ thực hiện thanh toán phí, lệ phí, cước phí bưu chính theo quy định (nếu có). Hay nói đơn giản hơn là với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tổ chức, công dân không cần đến cơ quan nhà nước mà vẫn có thể đăng ký và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; giảm giấy tờ, giảm công sức và thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí của tổ chức, công dân, doanh nghiệp ngày 4/3/2022 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022. Triển khai thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện tích hợp cấu hình Danh mục dịch vụ công trực tuyến độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn.

Theo đó, có 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2022 với 54 TTHC, trong đó: Dịch vụ công trực tuyến cấp huyện:47 thủ tục; Dịch vụ công trực tuyến cấp xã: 7 thủ tục.

Sau khi công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở đã đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức, công dân khi tham gia. Từ ngày 01/01/2022-25/4/2022: Có 27 trường hợp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Danh mục dịch vụ công

                                                                                         Thúy Nhung

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video