Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 440

Tổng lượt truy cập: 710.509

Đây là nội dung tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong đó, có 18 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương, gồm: Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước đối với trường hợp hy sinh, bị thương quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 và điểm k khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh; Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước; Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh thuộc các trường hợp quy định tại Điều 14 Pháp lệnh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 30 tháng 9 năm 2006, Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”; Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”; Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với thương binh không công tác trong quân đội, công an, người hưởng chính sách như thương binh có vết thương đặc biệt tái phát và điều chỉnh chế độ; Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh; Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; Đưa người có công đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình; Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng; Khám giám định phúc quyết của đối tượng hoặc người đại diện hợp pháp của đối tượng; Khám giám định phúc quyết lần cuối của đối tượng hoặc người đại diện hợp pháp của đối tượng; Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công; Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh; Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng; Lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Có 31 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, gồm: Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ; Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác; Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an; Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an; Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh; Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an; Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý; Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý; Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình; Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ;  Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng; Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; Hưởng lại chế độ ưu đãi; Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần; Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ; Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công; Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú; Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng; Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh.

 Có 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, gồm: Thăm viếng mộ liệt sỹ.

Có 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, gồm: Cấp giấy xác nhận.

Có 07 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương, gồm: Thủ tục xác nhận liệt sĩ; thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ; Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ;  Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công; Thủ tục cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng

Có 26 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, gồm: Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động; Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần; Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần; Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp (- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra); Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ; Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác; Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Thủ tục giám định vết thương còn sót; Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh; Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công; Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng; Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ; Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ; Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ;  Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ; Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ; Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Có 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, gồm: Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, gồm: Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Trên cơ sở Quyết định của Bộ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đang chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.


                                                                                                       Thúy Nhung

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video