Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 420

Tổng lượt truy cập: 698.951

 1. Trình tự thực hiện :

           - Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh.

            - Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ và chuyển Sở LĐ-TB và XH.

            - Bước 3.  Sở LĐ-TB và XH tiếp nhận, xử lý.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Lao động - TB và XH thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

- Bước 4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, UBND tỉnh quyết định.

            - Bước 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp.

            2. Cách thức thực hiện : Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị).

            3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

*Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị;

- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng, biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân, danh sách các đơn vị thành viên;

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

- Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

            4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở LĐ - TB và XH tỉnh

- Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Quyết định xếp hạng công ty.             

            8. Phí, lệ phí: Không có.

            9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Biểu mẫu số 01, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - TB và XH.

            10. Yêu cầu, điều kiện: Đạt số điểm theo quy định cho từng hạng công ty. 

            11. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Thông tư số 23/2005/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

Biểu mẫu đính kèm:

Mẫu 01, 03, 04

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video