Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 372

Tổng lượt truy cập: 699.530

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Tôi là Lê Văn Tâm, năm nay 62 tuổi và có thời gian đóng BHXH 18 năm. Hiện nay, tôi muốn được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, tuy nhiên chưa rõ cần phải làm gì để được hưởng lương hưu?”.

Nội dung này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

Theo quy định của chính sách hiện hành, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm đóng BHXH. Trường hợp của ông, năm nay 62 tuổi nhưng có thời gian đóng BHXH 18 năm thì chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Nếu ông có nguyện vọng được hưởng hương hưu thì ông có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 3 tháng một lần;

c) Đóng 6 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, nếu ông muốn hưởng lương hưu sớm nhất, ông có thể đăng ký đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng một lần cho 2 năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay tại tháng liền kề sau tháng đóng đủ BHXH.

Ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi đang cư trú để được hướng dẫn các thủ tục tham gia BHXH tự nguyện./.

                                                               Diệu Thuần

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video