Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 337

Tổng lượt truy cập: 699.495

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

Tôi đang nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng có 01 tháng là vì lý do tôi đi làm xa và bị tai nạn nên đã bị trễ ngày nhận. Khi tôi lên nhận thì nhân viên cho hay là tôi không được nhận tháng đó nữa và số tiền đó đã bị huỷ? Tôi muốn biết lý do?

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

- Tại khoản 1, Điều 52 Luật Việc làm quy định:

“ 1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng”.

- Tại khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm quy định:

“Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này”.

          - Tại khoản 2 Điều 20 nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định: “2. Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp”.

          - Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định:

          “4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

          Như vậy, nếu bạn không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định nêu trên bạn sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN (mất tiền hưởng TCTN của tháng đó).

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin chính sách để bạn biết và đối chiếu với trường hợp của mình. Đề nghị bạn liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Trị để được hỗ trợ giải đáp cụ thể.

Lê Diệu Thuần

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video