Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 332

Tổng lượt truy cập: 699.490

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Anh trai tôi trước đây từng tham gia làm việc cho 1 công ty nước ngoài, sau khi anh nghỉ việc đã được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, tổng thời gian hưởng là 8 tháng. Đến nay đã nhận được 3 tháng, và anh được giao kết hợp đồng lao động trở lại với một công ty tại địa phương, anh tôi muốn bảo lưu 5 tháng còn lại có được không và phải làm thế nào?

Nội dung này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm, trong đó có giao kết hợp đồng laon động với đơn vị mới từ 01 tháng trở lên sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điều 53 Luật Việc làm.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động có việc làm (tức là kể từ ngày giao kết HĐLĐ) người lao động phải thông báo cho Trung tâm dịch vụ việc làm kèm theo bản sao hợp đồng lao động để thực hiện các thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong trường hợp này người lao động sẽ được bảo lưu thời gian còn lại chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp để tính hưởng cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo nếu đủ điều kiện.

 Lưu ý, người lao động sẽ không được bảo lưu thời gian còn lại nếu không thực hiện đúng quy định về thời gian thông báo có việc làm.

 

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Tôi làm việc đã 15 năm, bây giờ nghỉ việc thì thời gian tôi được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu, số tiền được nhận hàng tháng như thế nào?”

Nội dung này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

Theo quy định khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm, người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục 15 năm thì được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Lê Nguyễn Huyền Trang

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video