Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 168

Tổng lượt truy cập: 690.799

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH về bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo đó, Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH đã bổ sung thêm 51 nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của 3 nhóm ngành:

1. Ngành Xây dựng (xây lắp): 43 nghề/công việc;

2. Ngành vận tải: 4 nghề/công việc;

3. Thương binh và xã hội: 4 nghề/công việc, gồm: Nhân viên tư vấn Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111; Giáo viên trực tiếp can thiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, tư vấn việc làm, phục hồi chức năng, trợ giúp pháp lý, huấn luyện viên, bác sĩ khám phân loại thương tật thể thao, hỗ trợ đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; Sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình, trực tiếp giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh và hỗ trợ trực tiếp người có công về điều dưỡng tại đơn vị và  trực tiếp rà phá bom mìn, vật liệu nổ; xử lý bom, mìn sau rà phá với điều kiện lao động loại VI.

Theo số liệu từ Sở Ngoại vụ, tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng gần 1.000 người lao động ở các tổ chức phi Chính phủ như Renew, Mag, Cây Hòa bình Việt Nam làm công tác rà phá bom mìn. Quá trình làm công việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ, người lao động đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, rủi ro; thời gian vừa qua cũng đã có một số trường hợp thương vong nhưng chưa được hưởng chế độ của công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

Người lao động làm công việc rà phá bom mìn tại Quảng Trị

Đây cũng là kiến nghị của đại đa số đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các dự án Phi Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được kiến nghị trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động ngày 28/4/2023.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024./.

                                                Lê Nguyễn Huyền Trang

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video