Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 236

Tổng lượt truy cập: 690.867

Chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Ngày 10 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2009. Đã được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho các ngành, các cấp và đối tượng trong quá trình triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 05/3/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 836/VBHN-BLĐTBXH về việc xác thực văn bản hợp nhất.

(Xem chi tiết Văn bản số hợp nhất số 836/VBHN-BLĐTBXH)

Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video