Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 80

Tổng lượt truy cập: 690.711

Ngày 15/3/2024 tại thành phố Đông Hà, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác điều dưỡng tập trung đối với người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tham dự Hội thảo, gồm có: ông Hoàng Tuấn Anh- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Sỹ Lương- Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền trung tại Đà nẵng; lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Lao động- TB&XH: Phòng Người có công; bộ phận Kế hoạch - Tài chính (Văn phòng Sở); đại điện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực công tác người có công của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Hoàng Tuấn Anh- Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác điều dưỡng tập trung đối với người có công trên địa bàn tỉnh qua 3 năm (2021-2023). Theo đó, những năm qua Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng người có công, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đưa đón và thực hiện công tác điều dưỡng tập trung người có công ân cần, chu đáo, đúng quy định. Từ năm 2021 đến năm 2023, tổng số có 2.619 lượt người có công và thân nhân người có công đã tham gia điều dưỡng tập trung trong và ngoài tỉnh (trong đó: điều dưỡng tập trung trong tỉnh: 1.155 lượt người; điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh: 1.464 lượt người), bình quân mỗi năm tổ chức điều dưỡng tập trung 870 lượt người trong và ngoài tỉnh. Các địa phương có số lượng người có công tham gia điều dưỡng tập trung khá lớn như: huyện Hướng Hoá: 460 lượt người có công; huyện Vĩnh Linh: 451 lượt người có công; huyện Triệu Phong: 345 lượt người người có công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác điều dưỡng tập trung đối với người có công chưa đạt kế hoạch đề ra (hằng năm chưa đạt 50% kế hoạch chỉ tiêu giao) và còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Những hạn chế, khó khăn đó do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó: công tác vận động, tuyên truyền công tác điều dưỡng tập trung đến người có công ở một số địa phương chưa hiệu quả, chưa thực hiện đồng bộ, các hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng; đa số người có công đa số nằm trong nhóm người cao tuổi, nhiều bệnh nền, sức khoẻ yếu thường xuyên ốm đau nên một số người không thể tham gia đi điều dưỡng tập trung; mặt bằng kinh tế nhìn chung chưa cao nên một số người không đi điều dưỡng tập trung để hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà; đa số người có công còn hạn chế thông tin về chế độ, địa điểm điều dưỡng; các địa điểm điều dưỡng quá quen thuộc chưa tạo được hứng thú, thu hút, tâm lý của người có công không muốn đi điều dưỡng nhiều lần tại một địa điểm; nguồn kinh phí điều dưỡng còn hạn chế nên một số hoạt động của trung tâm điều dưỡng vẫn chưa được đầu tư, chú trọng mang tính chiều sâu như: việc tổ chức các hình thức tham quan chưa đa dạng. Trong các nguyên nhân trên thì do nguyên nhân chủ quan là công tác vận động, tuyên truyền người có công tham gia điều dưỡng tập trung chưa hiệu quả, chưa thực hiện đồng bộ các giải pháp giữa các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu dự Hội thảo đã sôi nổi tham gia thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để đổi mới công tác tuyên truyên truyền, vận động người có công tham gia điều dưỡng tập trung trong tỉnh và ngoại tỉnh trong thời gian tới như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người có công tham gia điều dưỡng thông qua các hoạt động hội nghị, diễn đàn đối thoại, tư vấn ở cơ sở; các Trung tâm Điều dưỡng người có công trong và ngoài tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức in ấn, biên soạn các hoạt động điều dưỡng thông qua các hình ảnh sinh động, thực tế. Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH tỉnh bố trí, phân công viên chức của đơn vị phối hợp với Công chức VHXH phụ trách công tác Lao động-TB&XH cấp xã theo từng địa bàn thôn/xã để trực tiếp tư vấn, phát tờ rơi tại các điểm phát lương định kỳ hàng tháng ở các địa phương nơi có đối tượng chính sách người có công tập trung đông để quảng bá, giới thiệu hoạt động một cách thiết thực, thông tin được truyền tải hiệu quả nhất. Công tác này ngoài sự nỗ lực của Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH tỉnh rất cần sự quan tâm hỗ trợ phối hợp của Phòng Lao động-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố và Công chức VHXH phụ trách Lao động- TBXH cấp xã; các ngành, các cấp liên quan tích cực sử dụng các ứng dụng của internet, mạng xã hội qua trang thông tin điện tử, Facebook, Zalo, Fanpage để đăng thông tin, quảng bá hình ảnh, Video Clip và tăng cường, tương tác chia sẻ với người có công, từ đó có thể tuyên truyền vận động người có công tham gia điều dưỡng tập trung; phối hợp với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục, phóng sự chuyên đề, tin bài phản ánh, quảng bá, tuyền truyền về công tác điều dưỡng để giúp cho người có công nắm bắt, tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn các chế độ chính sách ưu đãi và được hưởng các quyền lợi, dịch vụ ở cơ sở điều dưỡng; các Trung tâm Điều dưỡng người có công nâng cao chất lượng dịch vụ, ngoài việc được chăm sóc phục hồi sức khỏe thì việc tổ chức hoạt động tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ là một nhu cầu cần thiết đối với đối tượng người có công; trong quá trình thực hiện điều dưỡng chú trọng tích cực tương tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đối tượng, tạo sự gần gũi chia sẽ để tiếp thu, đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ, vừa tuyên truyền gián tiếp thông qua các đối tượng đã đến điều dưỡng nhằm lan tỏa hiệu ứng tích cực vận động mọi người tiếp tục tham gia các lần sau và những người chưa đi điều dưỡng; tổ chức quán triệt rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương như: Sở Lao động- TB&XH, Trung tâm Điều dưỡng NCC và BTXH tỉnh, Phòng Lao động- TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, UBND và Công chức VHXH phụ trách công tác Lao động- TB&XH cấp xã trong việc tuyên truyền, thông báo đến các đối tượng biết kế hoạch điều dưỡng; đề ra chỉ tiêu người điều dưỡng tập trung hàng năm cho các đơn vị, địa phương, đây là một tiêu chí đánh giá mức hoàn thành công việc, thi đua khen thưởng của các đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, ông Hoàng Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH đề nghị các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở; Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đẩy mạnh sự phối hợp với Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao số lượng, chất lượng trong công tác điều dưỡng tập trung người có công. Sau Hội thảo này, Sở Lao động- TB&XH sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai để nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp liên quan ở địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người có công tham gia điều dưỡng tập trung./.

Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video