Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 578

Tổng lượt truy cập: 699.109

Sáng ngày 22/02/2023, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2023; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tham dự có đồng chí Võ Văn HưngPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Đào Mạnh HùngChủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hà Sỹ ĐồngPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đ/c Lê Nguyên Hồng, TUV, Giám đốc Sở nhận cờ Thi đua xuất sắc năm 2022 của  UBND tỉnh trao  cho tập thể Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

         Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025). Quán triệt chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” của Chính phủ, với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2023, Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Kết luận số 372-KL/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó, tham gia vào các phong trào thi đua với ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác, tự nguyện. Làm cho phong trào thi đua phát huy được ý nghĩa thiết thực, trở thành phong trào cách mạng thường xuyên, liên tục; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường; phát huy tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến; tạo ra khí thế hăng say trong thi đua học tập, lao động và đổi mới sáng tạo.

Description: https://www.quangtri.gov.vn/documents/35002/0/22223WEBQTbkhen+%281%29.jpg/31da74af-8871-c6b1-0f9f-12861928acd3?t=1677048822308

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng cho 04 tập thể, 12 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 19 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc. Dịp này, Đồng chí Bùi Văn Thảng, Phó Giám đốc Sở, Đồng chí Lê Diệu Thuần, nguyên Phó Chánh Văn phòng Sở được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2021.

Đặc biệt, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban quản lý nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sỹ đã vinh dự được UBND tỉnh trao cờ thi đua năm 2022. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2023 và giai đoạn 2021-2025./.

                                                                                                                                                                              Diệu Thuần

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video