Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 579

Tổng lượt truy cập: 699.110

Ngày 05/7/2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm trong quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng áp dụng Quy chế là các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020, cụ thể:  (i) Công trình ghi công liệt sĩ là công trình lịch sử, văn hóa để tôn vinh, tri ân liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng; (ii) Công trình ghi công liệt sĩ được xây dựng phù hợp với quy hoạch, phong tục, tập quán của từng địa phương, bảo đảm trang nghiêm, mỹ quan, bền vững; (iii) Công trình ghi công liệt sĩ, gồm: Nghĩa trang liệt sĩ; Đài tưởng niệm liệt sĩ; Đền thờ liệt sĩ; Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quy định tại Điều 42 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020, cụ thể: (i) Mộ liệt sĩ là nơi an táng thi hài, hài cốt của liệt sĩ; (ii) Mộ liệt sĩ trong cùng một nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng thống nhất về kích thước, quy cách; (iii) Nội dung bia mộ liệt sĩ được ghi thống nhất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (iv) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin an táng tại nghĩa trang liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

Các đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn vào tối ngày 25/7/2023

Trách nhiệm quản lý Nhà nước công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ:

- Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

- Các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện.

- Các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Công chức theo dõi lĩnh vực văn hoá - xã hội hoặc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn xã.

Nội dung quản lý công trình Nghĩa trang liệt sĩ:

- Xây dựng nội quy quản lý, thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ danh sách từng phần mộ liệt sĩ;

- Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, khắc tên bia mộ theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Mộ liệt sĩ trong cùng một nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng thống nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ;

- Quy trình, thủ tục đính chính thông tin bia mộ liệt sĩ được thực hiện theo quy định tại Điều 154 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ;

- Quản lý, bảo vệ, chăm sóc, các hạng mục công trình, phần mộ liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên bảo đảm luôn sạch đẹp, trang nghiêm;

- Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sĩ, xác nhận, di chuyển mộ liệt sĩ theo quy định;

- Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ theo quy chế, kế hoạch viếng nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, huyện và các đoàn đại biểu trong, ngoài tỉnh đến thăm viếng;

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình liệt sĩ có liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý có nguyện vọng di dời mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà, lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ theo quy định. Đối với các phần mộ liệt sĩ đã di chuyển hài cốt, phải được sửa chữa lại vỏ mộ, trong danh sách quản lý phải ghi rõ: hài cốt đã di chuyển về địa phương nơi an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin người di chuyển; lưu phiếu báo di chuyển hài cốt và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. Kiểm tra, xem xét, giải quyết, thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ; thực hiện cấp giấy báo tin mộ liệt sĩ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Xây dựng kế hoạch quy hoạch, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ; hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; vận động nhận và chăm sóc các Nghĩa trang liệt sĩ hoặc từng khu vực trong Nghĩa trang liệt sĩ;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị lực lượng vụ trang tổ chức dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào hồi 20 giờ ngày 26/7 (trường hợp có thay đổi thời gian phải có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh) và các dịp Lễ, Tết hàng năm.

Nội dung quản lý công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ:

- Quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ, bảo đảm luôn sạch đẹp, trang nghiêm;

- Đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức, nhân dân đến thăm viếng, tưởng niệm;

- Phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo quy chế, kế hoạch viếng ban hành;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ; hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

(Đính kèm Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị).

                                                                               Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video