Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 300

Tổng lượt truy cập: 699.458

Ngày 21/12/2022, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1548/QĐ-CTN về tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ngày 27/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, mức tặng quà Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 được thực hiện như sau:

Ngày 21/12/2022, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1548/QĐ-CTN về tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ngày 27/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, mức tặng quà Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 được thực hiện như sau:

1. Mức 600.000 đồng: Tặng cho các đối tượng:

a) Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

2. Mức 300.000 đồng: Tặng cho các đối tượng:

a) Người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80 % trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

(đính kèm Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC ngày 27/12/2022 của Bộ Lao động- TB&XH)

Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video