Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 63

Tổng lượt truy cập: 717.713

Ngày 11/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn hướng dẫn tặng quà Tết của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Theo đó:

1. Mức tặng quà 400.000đ/suất cho những đối tượng sau:

a) Người có công với cách mạng

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Bà mẹ Việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Người có công giúp đở cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

 b)Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

2. Mức 200.000đ/suất cho những đối tượng sau:

a) Người có công với cách mạng

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

- Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

-  Người có công giúp đở cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

b) Đại diện thân nhân liệt sỹ

c) Người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân)

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH:

- Những đối tượng thuộc mục 1 và điểm a mục 2: Nếu một người thuộc diện đối tượng được hưởng đồng thời 02 mức quà thì nhận 01 xuất quà với mức cao nhất, còn cùng 01 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

- Những đối tượng thuộc điểm b mục 2: Đại điện thân nhân liệt sỹ (một người duy nhất trong tổng số thân nhân liệt sỹ) được nhận 01 suất quà; trường hợp đại điện thân nhân liệt sỹ đồng thời là đối tượng nhận quà quy định tại mục 1 và điểm a mục 2 thì cử đại diện thân nhân khác của liệt sỹ. Trường hợp thân nhân liệt sỹ chỉ có duy nhất 01 người còn sống đồng thời là đối tượng nhận quà quy định tại điểm a mục 1 và điểm a mục 2 thì người đó được nhận thêm 01 suất quà. Trường hợp thân nhân liệt sỹ chỉ có từ 02 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà quy định tại điểm a mục 1 và điểm a mục 2 thì người đó được nhận thêm 01 suất quà thì chỉ cử 01 người nhận 01 suất quà.

- Những đối tượng thuộc điểm c mục 2: Trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sỹ được nhận quà. Mỗi một liệt sỹ thì người thờ cúng được nhận 01 xuất quà

Suất quà được tặng trị giá bằng tiền mặt và giao cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đối tượng nhận quà gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, phê duyệt. Nguồn kinh phí tặng quà chi trong dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho các đơn vị./.

                                                                                     Thúy Nhung

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video