Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 62

Tổng lượt truy cập: 717.712

Ngày 08/01/2019, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, những nơi bị tù thuộc Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến ban hành theo Thông tư này để xem xét, xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Cụ thể, đối với tỉnh Quảng Trị, bao gồm:

  • Nhà đày Lao Bảo.
  • Nhà lao Quảng Trị.
  • Ty Cảnh sát Quảng Trị.
  • Trại Giam ở quận, lỵ, các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đông Hà.
  • Trại giam quận lỵ Trung Lương (huyện Gio Linh).
  • Trại Giam Ba Lòng đóng tại huyện ĐaKrông.
  • Trại giam Chi khu Mai Lĩnh (huyện Hải Lăng).
  • Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2019../.

                                                                  Diệu Thuần

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video