Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 77

Tổng lượt truy cập: 717.727

Để triển khai tốt Đề án tổ chức chi trả chế độ ưu đãi người có công hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý mở rộng thí điểm và được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Ngày 26/12/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh phối hợp thống nhất xây dựng Kế hoạch triển khai công tác chi trả chế độ ưu đãi người có công hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Thời gian triển khai kể từ ngày 01/01/2019 và thời gian chi trả cho đối tượng kể từ ngày 06-15 hàng tháng. 

(Địa điểm để chi trả chế độ ưu đãi người có công hàng tháng cho đối tượng)

Trước đây, việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo phương thức ký hợp đồng trách nhiệm chi trả giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyệnvà UBND cấp xã.Nhằm đổi mới phương thức chi trả vừa tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm; nhất là góp phần giảm tải các phần việc cho cán bộ chi trả cấp cơ sở, tập trung chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời hướng dẫn chế độ chính sách cho đối tượng. Mặt khác, việc chi trả qua hệ thống bưu điện cũng góp phần minh bạch, tránh được những tiêu cực có thể xảy ra. Vì vậy, năm 2019 tỉnh Quảng trị bắt đầu áp dụng phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua hệ thống bưu điện.
     Để chuẩn bị cho việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thuận lợi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bưu điện tỉnhxây dựng Kế hoạch cụ thể chỉ rõphạm vi triển khai, thời gian thực hiện, yêu cầu về cung ứng dịch vụ, quy trình chi trả, quy trình thanh quyết toán và trách nhiệm giữa các bên liên quan. Đồng thời tổ chức truyền thông sâu rộng trong dân dưới nhiều hình thức như sử dụng đài phát thanh, phát tờ rơi, dán thông báo tại UBND xã, thư ngõ. Theo đó, hoạt động chi trả sẽ được thực hiện tại các điểm khảo sát được chọn của 141 xã, phường, thị trấn (trừ trường hợp những đối tượng ốm đau, già yếu, không có người nhận thay đến lĩnh tiền thì được nhân viên Bưu điện chi trả tại nhà).
       Việc chi trả được thực hiện theo quy trình: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách đối tượng tăng giảm trợ cấp hàng tháng gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sau đó Sở kiểm tra, đối chiếu gửi lại về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Bưu điện cấphuyện căn cứ danh sách chi trả ưu đãi hàng tháng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến, lập Giấy đề nghị tạm ứng tiền chi trả trợ cấp người có công hàng tháng; Sau khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộicấp huyện chuyển tiền cho Bưu điện thì nhân viên Bưu điện thực hiện chi trả cho đối tượng, báo cáo và quyết toán với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện sau khi thực hiện chi trả xong.
       Theo Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm thanh toán chi phí dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng trên toàn tỉnh sau khi Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn thanh toán. Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo Lao động - Thương binh và Xãhội cấp huyện, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xãhội cấp xã giám sát việc chi trả của cơ quan Bưu điện. Bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng “đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”./.
                                                                            Thúy Nhung

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video