Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 98

Tổng lượt truy cập: 717.748

Theo báo cáo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng trị, năm 2018, sau thời gian nổ lực cố gắng của tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng trị, công tác giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 98,73% đúng hạn.

(Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa điện tử Sở LĐ-TB&XH năm 2018)

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtđưa vào thực hiện tại bộ phận một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 79 TTHC thông qua phần mềm một cửa điện tử. Trong đó, Lĩnh vực Bảo trợ xã hội có 07 thủ tục; Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động có 16 thủ tục; Lĩnh vực LĐ tiền lương-BHXH có 04 thủ tục; Lĩnh vực Dạy nghề có 09 thủ tục;Lĩnh vực Phòng, chóng TNXH có 08 thủ tục; Lĩnh vực Người có công có 32 thủ tục. Trong 6 lĩnh vực có thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa điện tử thì có thể nói Lĩnh vực Người có công là Lĩnh vực nhiều thủ tục hành chính và cũng là lĩnh vực tập trung nhiều nhất các đối tượng yếu thế của xã hội đến giao dịch, số lượng hồ sơ, số lượng đối tượng mà cán bộ một cửa và cán bộ nghiệp vụ tiếp nhận, trả lời và giải quyết về người có công tại một cửa điện tử chiếm tới 92% số hồ sơ giải quyết tại Sở, 0.8% thuộc Lĩnh vực còn lại.

 (Công dân đến hỏi về chế độ, chính sách liên quan)

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện cơ chế một cửa điện tử tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bình quân 1 năm tiếp nhận trên3.000 hồ sơ. Khi mới đưa vào ứng dụng phần mềm điện tử vào tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, do cán bộ một cửa và cán bộ phòngchuyên môn chưa quen với số hồ sơ tiếp nhận lớn trên phần mềm công nghệ thông tin nên tình trạng chậm trễ trên cả bản mềm điện tử và bản giấy xảy ra tương đối nhiều. Tuy nhiên trong năm 2018, là năm bản lề mà tỉnh Quảng trị ra sức đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để cải thiện chỉ số CPI, 100% thủ tục hành chính phải đưa vào thực hiện tại Bộ phận một cửa điện tử. Trước tình hình chung của toàn tỉnh,Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn và đưa 100% thủ tục hành chính ứng dụng vào phần mềm một cửa điện tử, kết nối liên thông trên môi trường mạng, tạo điều kiện đểtoàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan khai thác, sử dụng và trao đổi công việc. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Bộ phận một cửa và Văn phòng đôn đốc, giám sátphối hợp quá trình giải quyết hồ sơ một cửa điện tử không để tình trạng trễ hẹn, quá hẹn xảy ra và tồn động kéo dài. Mặt khác, chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên tăng cường theo dõi, đôn đốc cán bộ nghiệp vụ xử lý và trả kết quả cho cán bộ một cửa đúng thời gian đã hẹn với công dân; nếu có hồ sơ vướng mắc, chưa giải quyết kịp thời và cần xác minh thì phải kịp thời thông báo cho bộ phận một cửa để giải thích và trả lời cho công dân được rõ, tránh khiếu kiện, khiếu nại và gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.
        Chính sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của Ban Lãnh đạo và trách nhiệm công việc của toàn thể cán bộ công chức cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng trịmà năm 2018, tỷ lệ giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Sở đạt 98,73% đúng hạn (năm 2017 chỉ đạt gần 63%).
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa vẫn tồn tại hạn chế nhất định: Hệ thống phần mềm điện tử do tích hợp, kết nối toàn tỉnh nên đôi lúc đường truyền dữ liệu còn chậm làm chậm trễ cho cán bộ tiếp nhận và xử lý; xây dựng biểu mẫu trên hệ thống phần mềm chưa logic, chưa thống nhất một biểu mẫu; một số thủ tục hành chính hiện nay còn chưa xây dựng liên thông và cơ chế phối hợp thực hiện. Ngoài ra, do trang thiết bị hạ tầng và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, chưa kết nối và vận hành thống nhất dẫn đến hiệu quả sử dụng có lúc còn hạn chế…
      Năm 2019, theo ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định: Để công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa điện tử của Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội đạt kết quả tốt, Sở tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng một số thủ tục hành chính vào thực hiện giải quyết một cửa liên thông giữa 3 cấp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trước hẹn, đúng hẹn 100%, không để hồ sơ trễ hẹn, quá hẹn xảy ra./.

                                                                    Thúy Nhung

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video