Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 741

Tổng lượt truy cập: 676.569

Ngày 26/12/2023, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1583/QĐ-CTN về tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ngày 04/01/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 41/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, mức tặng quà tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như sau:

I. Đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước (Điều 1, Quyết định số 1583/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 của Chủ tịch nước), cụ thể như sau:

1. Mức quà 600.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

2. Mức quà 300.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ;

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

II. Công văn số 41/LĐTBXH-NCC ngày 04/01/2024 của Bộ Lao động- TB&XH hướng dẫn một số lưu ý sau:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1583/QĐ-CTN:

Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1583/QĐ-CTN:

a) Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1583/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

b) Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống, đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1583/QĐ-CTN thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

c) Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1583/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

3. Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1583/QĐ-CTN:

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.

III. Tổ chức thực hiện

1. Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

2. Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương.

3. Căn cứ đối tượng nhận quà nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 12/01/2024 để ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được nhận quà./.

                                                                              Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video