Trang chủ - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 694

Tổng lượt truy cập: 676.522

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ Cập nhật ngày: 24/04/2024
Hỏi, đáp về giải quyết chế độ, chính sách người có công với cách mạng (03 vấn đề) Cập nhật ngày: 04/04/2024
Hội thảo nâng hiệu quả công tác điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Cập nhật ngày: 04/04/2024
Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh Cập nhật ngày: 04/04/2024
Thông tư số 24/2023/TT-BGDDT ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh Cập nhật ngày: 04/04/2024
Tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Cập nhật ngày: 02/04/2024
Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù Cập nhật ngày: 22/03/2024
Làm việc không trọn thời gian được trả lương như thế nào theo quy định của pháp luật lao động Cập nhật ngày: 22/03/2024
Một số nguyên tắc khi xử lý kỷ luật lao động Cập nhật ngày: 22/03/2024
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Cập nhật ngày: 06/03/2024
 
Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em

Tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, đuối nước trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp. Theo thống kê từ năm...

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin phổ biến điều...

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video