Giáo dục nghề nghiệp - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 226

Tổng lượt truy cập: 699.384

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Theo đó, tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư này quy định: Doanh nghiệp, tổ chức về du lịch được...

Quảng Trị: Triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Sáng ngày 15/3, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2022. Đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt Chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2239/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bỏ quy định Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Ngày 30/12/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH.

« 1 2
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video