Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 61

Tổng lượt truy cập: 717.711

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 926/UBND-NC ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/3/2024 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2024 cho hơn 50 người là lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn, có đồng chí Lê Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và các đồng chí Phó giám đốc Sở.

Lớp tập huấn đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề, nội dung quy định Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật nhà nước: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực Lao động và Xã hội; Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ; Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Công văn số 4114/BCA-ANCTNB ngày 25/11/2022 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Toàn cảnh lớp tập huấn chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng năm 2024

Thông qua lớp tập huấn, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; công tác thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên máy tính, thiết bị khác dùng để soạn thảo, lưu trữ, sao chụp tài liệu có nội dung bí mật nhà nước; công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất. Trang bị kiến thức, chủ động rà soát, phát hiện những tồn tại, sở hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, nhất là tại các bộ phận, vị trí có chứa nhiều thông tin bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội nhằm phát hiện, ngăn chặn nguy cơ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước và đề xuất các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Lê Xuân Hà

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video