Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 287

Tổng lượt truy cập: 699.445

Tính đến tháng 12/2023 toàn tỉnh hiện có 3.378 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 60.000 người

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động là vô cùng quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định của các doanh nghiệp trong tình hình mới, đóng góp công tác đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được Sở Lao động – TB&XH quan tâm chỉ đạo thực hiện trọng tâm dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn bằng văn bản để các doanh nghiệp tổ chức thực hiện; đối thoại trực tiếp, qua các hội nghị, thông qua các buổi hòa giải; biên soạn và phát hành cẩm nang, tờ rơi tuyên truyền về Bộ Luật lao động, các chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội…với nội dung chủ yếu tập trung vào quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đảm bảo đúng theo quy định, về thực hiện nội quy lao động; phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng; hằng năm đã tổ chức tuyên truyền cho trên 3.000 lượt người lao động, người sử dụng lao động; đã tổ chức thẩm định, xác nhận, thông báo chấp thuận bản nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; cấp phát trên 17.000 cẩm nang, tờ rơi tuyên truyền.

Điểm mới trong công tác truyên truyền năm 2023, Sở phối hợp với UBND các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Hải Lăng tổ chức 05 Chương trình giao lưu, đối thoại trực tiếp về việc làm cho Đoàn viên thanh niên và người lao động trên địa bàn với hơn 20 doanh nghiệp và 2.500 người tham gia, về tận từng cụm xã của từng huyện. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về việc làm ở cụm phía Bắc tỉnh Quảng Trị cho đối tượng lao động chấp hành xong án phạt tù vào lao động trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và TP Đông Hà, tại HN có 8 đơn vị doanh nghiệp và hơn 300 lao động tham gia trực tiếp tìm kiếm thông tin thị trường lao động.

Đồng thời, Sở Lao động-TB&XH tiếp tục chỉ đạo TTDVVL tổ chức 36 phiên giao dịch việc làm, có 140 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia, có khoảng 2.750 lượt lao động tham gia các hoạt động tại sàn giao dịch việc làm.

Những nỗ lực truyên truyền đã góp phần hình thành thói quen hành động theo pháp luật, giúp người lao động giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật, hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Qua nắm bắt, các doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm, cá biệt có những doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động như không xây dựng nội quy lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang, bảng lương, ký kết hợp đồng lao động có nội dung thỏa thuận chung chung, không tham gia BHXH hoặc nợ đọng tiền đóng BHXH… làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thời gian tới, để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt năm 2024, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV đã có những sửa đổi căn bản, tác động rất lớn đến việc đảm bảo an sinh xã hội, quyền và nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ. Sở Lao động – TB&XH đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động như:

Một là, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của của người lao động và người sử dụng lao động để thực hiện đúng quy định. Thường xuyên có sự phối hợp liên ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các doanh nghiệp, hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật lao động, có chế tài xử lý nghiêm minh các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp thực hiện tốt.

Hai là, Đổi mới nội dung phổ biến pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng doanh nghiệp, từng nhóm NLĐ theo lứa tuổi, lĩnh vực ngành nghề, địa bàn, trình độ nhận thức; kết hợp giữa tập trung phổ biến các quy định bám sát nhu cầu của NLĐ, của thực tiễn cuộc sống với phổ biến những điểm mới, nội dung chính sách pháp luật được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm. Thực hiện song song giữa phổ biến các quy định của pháp luật và phổ biến tinh thần, mục đích, ý nghĩa của văn bản pháp luật; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng tình cảm, ý thức, thái độ để củng cố niềm tin đối với pháp luật. 

Ba là, Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền pháp luật ở các doanh nghiệp; phát huy vai trò của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở… Lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thi sân khấu hóa của công nhân lao động. Tăng cường tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách pháp luật lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động;  chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các chính sách đối với người lao động, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tư là, Ngay sau khi Luật BHXH sửa đổi được thông qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức tuyên truyền, đặc biệt tập trung và những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi nhằm làm chuyển biến nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia bảo hiểm để bảo hiểm xã hội bao phủ toàn dân để đảm bảo an sinh xã hội./.

                                                                                  Lê Nguyễn Huyền Trang

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video