Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 323

Tổng lượt truy cập: 702.423

         Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/2/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo theo tinh thần năm 2023 là “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” và nhằm đảm bảo dữ liệu luôn “Đúng, đủ, sạch, sống” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh. Ngày 15/7/2022, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1727/SLĐTBXH-BTXHTE về việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 triển khai thực hiện Đề án 06

        Quá trình thực hiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở xã, phường, thị trấn rà soát, hoàn thiện thông tin, hỗ trợ xử lý các sự cố phần mềm ứng dụng quản lý trẻ em trên hệ thống dữ liệu quốc gia bảo vệ trẻ em. Theo đó các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cán bộ lao động - thương binh và xã hội, công an và các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp triển khai thực hiện việc rà soát, lập danh sách trẻ em, chỉnh sửa, hoàn thiện thông tin trẻ em và chuẩn hóa dữ liệu, cấp số định danh hoặc số căn cước công dân cho trẻ em và tích hợp trên phần mềm quản lý trẻ em.