Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 307

Tổng lượt truy cập: 712.672

Ký hiệu thủ tục: 2.000205.000.00.00.H50

 

  • - Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

  •  

  • Chi tiết TTHC: https://dichvucong.quangtri.gov.vn/quangtri/tracuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=24402

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video