Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 362

Tổng lượt truy cập: 698.893

Đăng ký Hợp đồng cá nhân

1. Trình tự thực hiện:

- Người lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

- Trong thời hạn 05 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân, nếu không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Người lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

- Đia chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân;

- Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật;

- Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

b Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

4. Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động có Hợp đồng cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng cá nhân;

- Trường hợp không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí:  Không

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tại Phụ lục số 07 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tài liệu mẫu đính kèm

Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video