Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 525

Tổng lượt truy cập: 699.056

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề đối với Hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;  

- Địa chỉ: 22 - Trần Hưng Đạo – thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

-  Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập;

-  Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

-  Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề đối với Hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí:  Không

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tài liệu mẫu đính kèm

  1. Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video