Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 93

Tổng lượt truy cập: 690.724

Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch đề ra giai đoạn 2022- 2025: 50% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm; ít nhất 500 người cao tuổi được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm; 500 hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi; 60% số xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 50% người cao tuổi tham gia luyện tập thể dục, thể thao, ít nhất 10% người cao tuổi tham gia văn hóa, văn nghệ; 30% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thu hút ít nhất 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia; 90% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng; 70% các bệnh viện đa khoa cấp huyện có khoa lão khoa; Hàng năm, 80% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 70% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng; 100% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội; 100% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát; 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; 80% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 50% gia đình có người cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người cao tuổi; 80% các cơ quan báo, đài địa phương có chuyên mục về người cao tuổi phát hành, truyền dẫn, phát sóng ít nhất 01 lần/tháng; 50% người cao tuổi tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi.

Nội dung Kế hoạch tập trung 12 nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: (1) Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; (2) Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi; (3) Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người cao tuổi; (4) Trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; (5) Phát huy vai trò người cao tuổi; (6) Trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; (7) Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; (8) Phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với người cao tuổi; (9) Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi; (10) Tăng cường truyền thông, hợp tác quốc tế về người cao tuổi và vấn đề già hóa dân số; (11) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá; cơ sở dữ liệu về người cao tuổi;(12) Hỗ trợ hoạt động đối với tổ chức của người cao tuổi.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao trách nhiệm cho các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người cao tuổi; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện kế hoạch./.

(Xem chi tiết Kế hoạch số 21/KH-UBND tại đây)./.

                                                                                                     Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video