Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 616

Tổng lượt truy cập: 676.444

Ngày 01/02/2024, Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024.

Đồng chí Lê Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Vũ Quang, Chánh văn phòng Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở.

          Tại Hội nghị, các cá nhân được hội nghị phân công trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của ngành lao động - thương binh và xã hội; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023; báo cáo công tác tài chính năm 2023; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế làm việc. Phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2024; thông qua quyết định và trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2023.

Đồng chí Lê Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hưởng ứng tích cực  các phong trào thi đua của tập thể, cá nhân trong năm 2023, đã góp phần hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2024, đồng chí Lê Nguyên Hồng đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng toàn thể công chức, người lao động phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; tiếp tục hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể: Giải quyết việc làm cho 12.500 lao động; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,16%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,0 - 1,5%. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. 

                                                                      Lê Xuân Hà

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video