Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 708

Tổng lượt truy cập: 676.536

Ngày 19/01/2024, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Thị Hương,  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng khối; đồng chí Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng khối đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua - khen thưởng 08 cơ quan thuộc Khối: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; dự Hội nghị, về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang - Phó Giám đốc Sở.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, các đơn vị thuộc Khối đã chủ động phát động phong trào thi đua trong toàn công chức, viên chức, người lao động và tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ trọng đại của quê hương, đất nước.

Các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...luôn được chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện. Đồng thời, các đơn vị trong Khối đã tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng.

Trong năm 2023, các đơn vị trong Khối đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và hoàn thành tốt các nội dung đã ký cam kết giao ước thi đua.

Khối đã tổ chức hoạt động giao lưu Cầu lông giữa các đơn vị trong Khối tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tỉnh đoàn kết, giao lưu học tập kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào tập luyện thể dục, thể thao của công chức, viên chức, người lao động trong Khối. Công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị tiếp tục đổi mới theo nguyên tắc “Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch” và “Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển”.

Năm 2024, Khối đề ra sáu nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày các ngày kỷ niệm, lễ lớn của quê hương, đất nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, mà trọng tâm là triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Kết luận số 497-KL/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

           Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng khối, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng khối thi đua năm 2024.

Lê Xuân Hà

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video