Thông báo - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 379

Tổng lượt truy cập: 698.910

Dự thảo về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững đến năm 2030

Dự thảo Quyết định Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số

Thực hiện Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ

Danh mục tài liệu phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Số điện thoại đường dây nóng về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bộ video hướng dẫn về điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và các văn bản liên quan đến COVID- 19

Thông báo tuyển dụng viên chức

Khai báo y tế bắt buộc

« 1 2 3 4 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video