Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 225

Tổng lượt truy cập: 702.325

Bộ video hướng dẫn về điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Đối tượng Người có công với cách mạng: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/infographic/24

Đối tượng Bảo trợ xã hội: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/infographic/23

Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/infographic/22

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/infographic/24

Chính sách hỗ trợ NLĐ không có HĐLĐ bị mất việc làm: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/infographic/20

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video