Lao động - Tiền lương - BHXH - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 298

Tổng lượt truy cập: 699.456

Những điểm mới về tranh chấp lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Những điểm mới về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất có hiệu lực từ 01/01/2021

Những điểm mới về chính sách tiền lương, thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Những điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Những điểm mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Bài trả lời phỏng vấn của Bà Dương Thị hải Yến- Phó GIám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thực hiện công tác hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hướng dẫn trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Hợp đồng lao động với người cao tuổi

« 1 2 3 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video