Hỏi - Đáp - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 225

Tổng lượt truy cập: 699.383

Người tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ nào và cho biết điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Người tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ nào và cho biết điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?”

Đối tượng, nguyên tắc hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, chế độ, hình thức điều dưỡng phục hồi sức khỏe và việc tổ chức thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe được quy định như thế nào?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Đối tượng, nguyên tắc hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, chế độ, hình thức điều dưỡng phục hồi sức khỏe và việc tổ chức thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe được quy định như thế nào?”

Những trường hợp nào tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và việc xử lý vi phạm quy định như thế nào?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Những trường hợp nào tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và việc xử lý vi phạm quy định như thế nào?”

Việc cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng được quy định như thế nào?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Việc cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng được quy định như thế nào?”

Căn cứ giải quyết chế độ, hồ sơ, thủ tục và thời điểm hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị nhận được một số câu hỏi về căn cứ giải quyết chế độ, hồ sơ, thủ tục và thời điểm hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Căn cứ lập hồ sơ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị nhận được một số câu hỏi về căn cứ lập hồ sơ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

Hồ sơ, thủ tục công nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị nhận được một số câu hỏi về hồ sơ, thủ tục công nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

“Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến về: “Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học? Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của họ?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến của người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về “Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học? Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh và thân nhân của bệnh binh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến của người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về “Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh và thân nhân của bệnh binh”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video