Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 533

Tổng lượt truy cập: 699.064

Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 174/KH- UBND về việc triển khai 2 nhóm Thủ tục hành chính (TTHC) liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh” nhằm mục đích triển khai thống nhất, đồng bộ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan (Công an; Tư pháp; Y tế; Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội); nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại, hạn chế, giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

          Để giải quyết trợ cấp mai táng khi người có công từ trần theo quy trình liên thông điện tử đối với nhóm TTHC liên thông: “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch và phối hợp với Phòng Lao động- TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 9 lớp tập huấn, với 160 công chức  Văn hóa - Xã hội cấp xã tham dự để phổ biến, triển khai TTHC liên thông và hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu người có công để giải quyết trợ cấp mai táng trực tuyến khi người có công từ trần trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Văn bản số 2372/SLĐTBXH-NCC ngày 14/8/2023 chỉ đạo Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện các nội dung sau:

(1) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân về TTHC liên thông trên phần mềm “Cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng”. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

(2) Sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng” để thực hiện giải quyết trợ cấp mai táng khi người có công từ trần (đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng).

Quy trình thực hiện thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”: Cá nhân đăng nhập tài khoản (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn)lựa chọn nhóm TTHC liên thông điện tử cần thực hiện tại chức năng “Tìm kiếm” dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên giao diện trang chủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ điều hướng tới Phần mềm Dịch vụ công liên thông, tại đây người dân hoàn thành tờ khai điện tử và đính kèm các giấy tờ theo quy định của TTHC đối với người từ trần là đối tượng người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm Dịch vụ công liên thông, công chức Tư pháp cấp xã thực hiện thủ tục khai tử và trả kết quả “Trích lục khai tử” cho người dân, sau đó hệ thống phần mềm tự động chuyển hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng khi người có công từ trần đến phần mềm “Cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng” tại địa chỉ: https://csdl-nguoicocong.molisa.gov.vn/. Tiếp đó, Công chức Lao động - TB&XH các cấp sẽ tiếp nhận, thụ lý, giải quyết trợ cấp mai táng khi người có công từ trần theo quy định. /.

Sơ đồ tổng quát và sơ đồ chi tiết Quy trình TTHC liên thông Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng                     

                                                                                                                                                                            Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video