Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 576

Tổng lượt truy cập: 699.107

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trình tự thực hiện:

Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Hết thời hạn hư­ởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định h­ưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Có việc làm

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

d) H­ưởng l­ương h­ưu hằng tháng

đ) Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

e) Trong thời gian hư­ởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định

g) Ra nư­ớc ngoài để định c­ư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

k) Chết

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích

n) Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các mục b, c, d, g và h đã nêu ở trên, người lao động phải thông báo với Trung tâm DVVL nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 23 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

Bước 2: Trung tâm DVVL nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong các trường hợp quy định tại các mục b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m và n.

2. Cách thức thực hiện:

- Người lao động thuộc các trường hợp tại mục b, c, d, g, h phải thông báo cho Trung tâm DVVL theo mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH và nộp bản chụp các giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng cho Trung tâm DVVL.

- Điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Quảng Trị:

+ Địa chỉ 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị

Số 34 Tôn Thất Thuyết - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3565568

+ Địa chỉ 2:  Văn phòng đại diện của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tại thị xã Quảng Trị

68 Quang Trung - Thị xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:  0233.3861234

+ Địa chỉ 3:  Văn phòng đại diện của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tại huyện Hướng Hóa

135B Lê Duẩn - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:  0233.3880111

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo theo mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

- Bản chính hoặc bản chụp các giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết tại Sở: 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Người lao động đang hưởng TCTN thuộc các truờng hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm DVVL

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo theo mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Người lao động thuộc một trong các truờng hợp quy định tại các điểm  b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n khoản 1 điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

Biểu mẫu:

Mẫu 23

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video