Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 749

Tổng lượt truy cập: 691.380

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm DVVL địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Trung tâm DVVL tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trao phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm DVVL xem xét, trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm DVVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Cách thức thực hiện:

- Người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

- Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

- Điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Quảng Trị:

+ Địa chỉ 1: Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị

Số 34 Tôn Thất Thuyết - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3565568

+ Địa chỉ 2:  Văn phòng đại diện của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tại thị xã Quảng Trị

68 Quang Trung - Thị xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:  0233.3861234

+ Địa chỉ 3:  Văn phòng đại diện của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tại huyện Hướng Hóa

135B Lê Duẩn - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:  0233.3880111

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

- Sổ bảo hiểm xã hội đã được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết tại Sở: 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Người thất nghiệp có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm DVVL

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm.

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm;

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

Biểu mẫu 

Mẫu 03

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video