Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 220

Tổng lượt truy cập: 699.378

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2020, sáng ngày 22/9/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp giao ban sơ kết công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới 9 tháng đầu năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Nguyên Hồng - Phó Giám đốc Sở; đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, đại diện các tổ chức phi chính phủ; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - bình đẳng giới các huyện, thị xã, thành phố.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Ái Loan - Trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác Trẻ em và bình đẳng giới 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 03 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ: “Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 kéo dài, tuy nhiên công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương để thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm về công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2020” và một số nhiệm vụ trọng tâm phải đẩy mạnh thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2020. Hội nghị cũng đã nghe đại biểu các sở, ban ngành, đoàn thể và đại diện các huyện thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới 9 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2020 của đơn vị, địa phương; trình bày những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyên Hồng- Phó Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả mà các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương đã đạt được trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới trong thời gian qua. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, trong 3 tháng cuối năm, các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương cần tập trung nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch năm, tập trung vào các hoạt động truyền thông nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm hơn nữa đối với vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, Ban  Bảo vệ trẻ em các cấp, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, tham mưu kiện toàn ban BVTE và nhóm thường trực BVTE cấp xã theo hướng dẫn tại Công văn 4541/LĐTBXH-TE ngày 24/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đặc biệt, đối với hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, tiếp tục mở rộng hơn nữa mô hình Phòng chống kết hôn sớm tại các xã vùng dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt hơn, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em năm 2016 về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em. Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối triển khai các Kế hoạch, Quyết định của Chính phủ về các chương trình giai đoạn 2016 - 2020 về công tác trẻ em và bình đẳng giới, vì vậy các đơn vị, địa phương cần rà soát các nội dung, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, đánh giá những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được để có giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

                                                                                        Đào Nhung

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video