Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 231

Tổng lượt truy cập: 702.331

Chiều ngày 28/02/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự và đồng chủ trì hội nghị tại đầu cầu Quảng Trị có đồng chí Mai Thức, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị; Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo.

Đ/c Mai Thức, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban; Đ/c Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban đồng chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Quảng Trị

Năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình MTQG, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

      Cuối năm 2017, cả nước có 3.069 xã (chiếm 34,4%) được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 492 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020, tăng 712 xã so với cuối năm 2016. Đặc biệt, chỉ còn 113 xã dưới 5 tiêu chí, bình quân cả nước đạt 14,18 tiêu chí/xã. Cả nước cũng đã có 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vấn đề phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm. Trong năm, các địa phương đã phát triển được khoảng 21.000 mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, trong đó đã có 744 chuỗi nông sản an toàn. Về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 6,72% (giảm 1,51% so với năm 2016), trong đó, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40%; bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2016.

         Đối với tỉnh Quảng Trị, năm 2017 đã huy động trên 3.485,95 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và trên 886,76 tỷ đồng để bố trí thực hiện chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Tính đến  31/12/2017 các nguồn vốn giải ngân đạt trên 80%, theo đó kết quả thực hiện:

        Chương trình xây dựng nông thôn mới: toàn tỉnh có 31/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 26,5% số xã; Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 12 xã, đạt 10,2 %; Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 47 xã, đạt 40,2%;  Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 27 xã, đạt  23,1%;

      Chương trình giảm nghèo bền vững: các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết 80/2011/NQ-CP, các dự án thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được các cấp chính quyền thực hiện đồng bộ, theo đó tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2017 giảm từ 13,49% xuống còn 11,52% (giảm 1,97% tương ứng 2.772 hộ nghèo), huyện nghèo Đakrông giảm từ 51,50% xuống còn 45,64% (giảm 5,86%, tương ứng 324 hộ nghèo).

         Phát biểu tham luận tại các điểm cầu trực tuyến, các bộ, ngành, địa phương đã trình bày báo cáo và đưa ra một số kiến nghị về các vấn đề: lựa chọn chính sách khi thực hiện tiếp cận nghèo đa chiều, lồng ghép nguồn lực để triển khai thực hiện, các giải pháp giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn, thúc đẩy khởi nghiệp và phát huy vai trò cộng đồng trong giảm nghèo, kinh nghiệm đặc thù của từng địa phương,…

      Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được thời gian qua trong việc thực hiện các Chương trình MTQG. Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2017, Các Chương trình MTQG đã đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước.

       Năm 2018, với mục tiêu có ít nhất 39% số xã đạt chuẩn NTM và 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1,5%/năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần phải chủ động, chuyên tâm, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bố trí và huy động đủ nguồn lực cần thiết, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác; mở rộng triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; giải quyết các vấn đề về môi trường như nước sạch, xử lý chất thải nước thải. Chỉ đạo thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững.

          Đối với tỉnh Quảng Trị: phấn đấu đến cuối năm 2018 có số xã đạt chuẩn NTM từ 48-50 xã, số tiêu chí đạt bình quân là 14,5 tiêu chí/xã; Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm từ 1,5-2,0%,  tương ứng giảm trên 2.600 hộ nghèo (riêng huyện nghèo Đakrông tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm).

         Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG, tỉnh Quảng Trị cũng đã có một số kiến nghị đề xuất với Trung ương như:

        Quan tâm lựa chọn xây dựng trung tâm đầu mối nông sản nhằm tiêu thụ nông sản ổn định cho người dân, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

      Hỗ trợ cho Tỉnh Quảng Trị tham gia thực hiện thí điểm một số mô hình về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới như xử lý nước thải, rác thải nông thôn; cấp nước sinh hoạt; xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề;

      Tách nhóm hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội ra khỏi danh sách hộ nghèo (tỉnh Quảng Trị có 4.130 hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội, chiếm tỷ lệ 21,13% so với tổng số hộ nghèo), do trong hộ không còn thành viên có khả năng lao động để tạo thu nhập, từ đó có cơ sở để thiết kế, xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách có hiệu quả hơn….

                                                                         Vĩnh Nam

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video