Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 285

Tổng lượt truy cập: 699.443

Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, có 291 xã thuộc 23 tỉnh được phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 -  2020. Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 12 xã và huyện đảo Cồn Cỏ được công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 -  2020, cụ thể là các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh); Gio Hải, Trung Giang, Gio Việt, Gio Mai (huyện Gio Linh); Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu Độ (huyện Triệu Phong); Hải An, Hải Khê (huyện Hải Lăng) và huyện đảo Cồn cỏ.

        Theo Quyết định này, 12 xã và huyện đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị sẽ hưởng cơ chế quản lý, nội dung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020./.

Bê tông hóa đường nông thôn tại xã Hải Khê

                                                                                        Trí Thanh

 

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video