Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 283

Tổng lượt truy cập: 702.383

Ngày 02/01/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH về Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

         Theo đó, Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH có một số quy định mới so với Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Liên Bộ: Lao động- Thương binh và Xã hội - Y tế - Tài chính - Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện, cụ thể như:

1. Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học.

2. Không bắt buộc phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên thuộc nhóm khuyết tật đặc biệt nặng bị mắc một trong các các dạng tật sau:

- Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân hoặc liệt toàn thân.

- Thiếu 2 tay.

- Mù hai mắt hoặc thiếu hai mắt.

- Liệt hoàn toàn hai tay hoặc liệt nữa người.

- Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên mắc một hoặc nhiều loại bệnh: bệnh bại não, não ứng thủy, tâm thần phân liệt.

3. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt biểu mẫu trong thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết đối với thủ tục hành chính thực hiện xác định, xác định lại mức độ khuyết tật từ 30 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc, từ 10 biểu mẫu giảm xuống còn 08 biểu mẫu.

Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019 và thay thế Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội -  Y tế -  Tài chính - Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện./.

(Xem chi tiết Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH tại đây).

                                                                             Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video