Người có công - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 256

Tổng lượt truy cập: 702.356

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần: 1.002271.000.00.00.H50

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng...

Thủ tục giám định vết thương còn sót: 1.002382

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 1.002741.000.00.00.H50

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 1.003159.000.00.00.H50

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 1.003057.000.00.00.H50

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 1.003042.000.00.00.H50

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 1.003025

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 1.002745.000.00.00.H50

« 1 2 3 4 »
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video