Kết luận thanh tra - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 173

Tổng lượt truy cập: 689.317

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động,antoàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Công tycổphần Bê tông Vân Phong

Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ

Kết luận thanh tra Việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị

Kết luận việc chấp hành pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây Dựng Thuận Lộc

Kết luận việc chấp hành pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp 1

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 6

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp số 6

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Thành An

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Thành An

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp số 8

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp số 8

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Tình Phương

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Tình Phương

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh

Kết luận thanh tra việc chắp hành các quy định của pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Hạnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động tại Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung Quảng Trị

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động tại Công ty TNHH Thương mại Phương Quang

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn lao động tại công ty TNHH MTV xây dựng 384

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động tại Mobifone tỉnh Quảng Trị - Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 3

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, BHXH, BHYT, BHTN và pháp luật lao động tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, BHXH, BHYT, BHTN và pháp luật lao động tại công ty TNHH MTV Châu Hưng

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, BHXH, BHYT, BHTN và pháp luật lao động tại công ty Cổ phần Tiến phong

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, BHXH, BHYT, BHTN và pháp luật lao động tại công ty TNHH Trung Sơn

Kết luận Việc chấp hành pháp luật về lao động, An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Trị

1
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video