Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 534

Tổng lượt truy cập: 699.065

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội nhằm chia sẻ với người lao động gánh nặng tài chính trong thời gian không có việc làm và hỗ trợ học nghề, tìm kiếm công việc sớm quay trở lại thị trường lao động.

Ông Bùi Hữu Công, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Trị tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị

           Hiện nay, Cổng dịch vụ công Quốc gia đã mang lại rất nhiều thuận tiện cho người lao động trong việc hỗ trợ thực hiện khai báo thông tin, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên không gian mạng. Bên cạnh đó, người lao động thất nghiệp cũng có thể thực hiện làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến qua website cổng dịch vụ công Quốc gia.

Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác triển khai nhiệm vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động. Ngay từ đầu năm 2023, Sở Lao động-TB&XH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia đến người lao động và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bước đầu thực hiện đã nhận được sự đồng thuận của người lao động, người sử dụng lao động.

Nhờ được tăng cường công tác tuyên truyền nên số người nộp hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tăng đáng kể. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị tiếp nhận 412 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã cập nhật danh sách các doanh nghiệp có người lao động nghỉ việc làm nhiều và đang làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để trực tiếp đến tại các doanh nghiệp để hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 Với việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã giúp cho người lao động tiết kiệm chi phí, không lãng phí thời gian chờ đợi như nộp hồ sơ trực tiếp, lại hạn chế tập trung đông người. Đồng thời, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin thị trường lao động và tư vấn giới thiệu việc làm.

Tuy nhiên công tác triển khai thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ duyệt hồ sơ giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia thấp là do nhiều người lao động chưa tiếp cận được thông tin về công tác giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, trình độ cũng như kỹ năng xử lý các ứng dụng trên điện thoại của người dân còn chưa cao, những người lớn tuổi thường gặp những hạn chế nhất định về các thao tác công nghệ thông tin như: Tạo tài khoản, nhập thông tin cá nhân để nộp hồ sơ trực tuyến… Bên cạnh đó, tình trạng nợ đóng BHXH của Doanh nghiệp vẫn diễn ra dẫn đến người lao động không thể nhận dữ liệu từ cơ quan BHXH; người lao động đính kèm nhầm lẫn quyết định nghỉ việc….